Tindved

Tindved
(Hippophae rhamnoides)

Tindved er en løvfellende busk med et intrikat rotsystem som ofte vokser
sammen til et kratt hvis den får nok lys. Eldre busker kan bli til trær hvis forholdene er gunstige nok. Sterkt forgreinet med skarpe torner og butte knopper på kvistene. Bladene er lansettformete, grågrønne oppå med sølvgrå behåring under. Frukten (bær) er oransje og oval. Høyden er 0,5–6m.

Optimale sanketidspunkt
August–oktober (bær).