Kategori: Grønnsaker

Geitrams

Geitrams(Chamerion angustifolium) Geitrams har en krypende rot som forgreiner seg. Stengel er opprett med lansettformete,smått tannete blader og rosa eller lilla blomster som sitter i enlangstrakt klase. Høyden er 30–120 cm. Optimale sanketidspunktApril–mai (skudd), mai–juli (blader, marg, blomster).

Humle

Humle(Humulus lupus) Humle er en slyngplante, hvor stengelen har nedovervendte hår på små vorter. Bladene står parvis motsatte, fliket tre til fem ganger med stiv behåring. Hannblomstene er gulgrønne, hunnblomstene er kongleaktige små skudd. 1–6 m høy. Optimale sanketidspunktApril–mai (skudd), juni–august (hunnblomster).